Op zondag 27 januari verzorgde de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede de uitzending van de eredienst op Ede FM. U luistert naar een opname van de dienst op 20 januari, de Tweede zondag na Epifanie. Hieronder vindt u de Orde van Dienst van deze zondag. De gezongen liederen zijn afkomstig uit het 'nieuwe' Liedboek (2013).

 

 

Orde van dienst

 Orgelspel: Preludio Et Fuga, Georg Friedrich Händel

Klokgelui (allen gaan staan). De kaarsen worden aangestoken

Lector: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente: Amen

Lector: Onze hulp is in de naam van de HEER

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Lector: HEER, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden

Gemeente: en laat ons weer in vrede leven

 

Zingen (cantorij): Antifoon: Heel de aarde zal u aanbidden, loven uw naam
Zingen: ingangspsalm: ps. 66:1,2,6,7
Zingen (cantorij): nw. Liedboek 299e: Kyrie en Gloria

Voorganger: De HEER zij met u!
Gemeente: en met uw geest!

 Gebed voor de zondag

 De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar hun eigen ruimte waar zij de dienst voortzetten

 Lezing uit de Geschriften: Ester 2: 1-23

 Zingen: Psalm 72a (refrein: allen, voorzang: cantorij)

De lector kondigt de evangelielezing aan
Zingen: Hallelujavers (johannes 6:64,68):
Haleluja, Haleluja
Uw woorden, heer, zijn geest en leven / Gij hebt woorden van eeuwig leven
Haleluja, Haleluja

Lezing uit het evangelie: Johannes 2:1-11

Prediking

Zingen: Lied 146c vers 1,2,3,

Inzameling van de gaven
Orgelspel: Bewerking voor orgel over het epifanielied ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn (Liedboek 517), Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735)

Gebed bij de gaven, voorbeden, telkens besloten met ‘Zo bidden wij’
Gemeente: Doe lichten over ons uw aangezicht

Stil gebed,
Zingen: Onze Vader (muziek: Dick Troost)
Zingen: Lied 526

Zegen

Orgelspel: ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ BWV 22, Johan Sebastian Bach (1685-1750)

Hiermee eindigt de eredienst vanuit de Lutherse kerk in Ede.

In april 1918 vond de eerste kerkdienst plaats in het Lutherse kerkje aan de Edese Beukenlaan. Het afgelopen jaar stond voor de Edese Lutheranen dan ook in het teken van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw. Daar werd op veel verschillende manieren aandacht aan geschonken, ondermeer met de uitgave van de CD In Triplo. Er waren zelfs twee jubilea aanleiding tot het uitbrengen van dit mini-album: naast het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw ook het 50-jarig jubleum van Dick Troost als organist en cantor. De uitzending wordt afgesloten met enkele fragmenten van deze cd.