De eredienst van zondag 5 mei wordt op 12 mei uitgezonden via Ede FM. U kunt de kerkdienst en het daaropvolgende koffieconcert hieronder terugluisteren. 

 

 

Orde van dienst  Zondag Misericordias Domini (Barmhartigheid van de HEER), 5 mei 2019

Voorganger: Ds. J. Oortgiessen
Met medewerking van deelnemers aan ‘Koninginnezang’ o.l.v. Jeroen de Haan, Marcella van der Heijde, Kike de Jong en Mark Tempelaars
Trompettist: Ad de Wit
Organist: Dick Troost

 • Voluntary (Jacob de Haan)
 • Klokgelui, de kaarsen worden aangestoken.
 • Antifoon: Halleluja! De trouw van God vult de aarde, de hemel verkondigt zijn naam, Halleluja!
 • Ingangspsalm 33:1,2,8
 • Kyrie- en Gloriahymne (LB 299e)
 • Muzikale bijdrage door kinderen
 • Lezing uit de profeten: Jeremia 32:36-41
 • Psalm 106:1,2,21 en 22
 • Hallelujavers: Halleluja. Looft de HEER, roept luid zijn naam. Maakt zijn daden bekend onder de volken. Halleluja!
 • Lezing uit het evangelie: Lucas 24:35-48
 • Het koor zingt motet Lucas 24:46-49 (Jeroen de Haan)
 • Prediking
 • Lied 654:1,5,6
 • Inzameling van de gaven
 • Muziek door deelnemers Koninginnezang
 • Gebed bij de gaven, voorbeden
 • Lied 650
 • Zegen
 • Postlude (Jacob de Haan)

Koffieconcert Koninginnezang 2019
Koninginnezang is ontstaan bij een vaste groep vrienden van de Lutherse muziekdagen/weekenden/werkweken, die voor de grap zelf een (gezins-)muziekweekend begonnen in 2007. Het concert viel dat jaar op 30 april Koninginnedag, waardoor de naam “Koninginnezang” snel gemaakt was. En zo groeide KoZa inclusief dirigenten en kinderleiding uit tot meer dan 85 deelnemers in 2018! In de loop van de tijd kwamen er naast het volwassenenkoor ook 2 kinderkoren bij en werden er elk jaar meer instrumenten meegenomen en bespeeld.
Volwassenen en kinderen hebben deze dagen hun eigen programma, waarbij de maaltijd altijd gezamenlijk is. De volwassenen repeteren 6x per dag en de kinderen minder. De kinderen zijn in een jongste groep en een oudere groep ondergebracht, zodat iedereen op z’n eigen niveau kan musiceren. Tijdens deze dagen is er ook veel tijd ingeroosterd voor gezamenlijke activiteiten.
Traditiegetrouw verlenen we ieder jaar medewerking aan een eredienst in de omgeving van de locatie waar we onze dagen hebben. Dit jaar verblijven we in Wekerom waar we ons voorbereiden op de eredienst op 5 mei in de Edese Lutherse kerk. Na afloop van deze dienst is er om 12.00 uur een koffieconcert waarin allerlei soorten muziek zullen klinken. Er wordt gemusiceerd van oud tot jong, want goed voorbeeld doet goed volgen!