De kerkenraad nodigt u uit om op 14 maart 2019 de Gemeenteavond bij te wonen. Op deze avond komen o.a. het “beleidsplan in wording” en de financiële situatie van onze gemeente aan de
orde. Daarnaast krijgt u uiteraard volop de gelegenheid uw mening te berde te brengen over onderwerpen die u belangrijk vindt. En zoals gebruikelijk willen wij de avond besluiten met een
drankje, waarmee het goed napraten is.

De kerkenraad wil u, gezien het grote belang van de te bespreken onderwerpen, dringend verzoeken om deze avond bij te wonen.

De gemeenteavond vindt plaats op 14 maart 2019 vanaf 20.00 uur in het Luthers Gemeentecentrum.