Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Beukenlaan elk jaar ter voorbereiding op Pasen de Stille Week gehouden. Vanaf Palm- en Passiezondag tot en met Paasmorgen, van 14 t/m 21 april, vindt elke dag een viering plaats.

Deze week is oecumenisch van opzet met medewerking van verschillende liturgen, de Lutherse Cantorij en het vocaal ensemble ‘Fresco’. Het karakter van de vieringen wordt bepaald door liederen, lezingen, gebeden, muziek en stilte. De aanvangstijden van de vieringen zijn doorgaans 19.30 uur. Alleen de erediensten op Palm- en Passiezondag en Paasmorgen beginnen om 10.30 uur, en de Paaswake begint om 20.30 uur.

Les sept paroles du Christ sur la croix
In de vesper op Goede Vrijdag 19 april zal de Lutherse Cantorij samen met organist Erik van der Heijden het expressieve ‘Les sept paroles du Christ sur la croix’ voor solistenkwartet en koor van Charles Gounod (1818-1893) uitvoeren. Het geheel staat onder leiding van dirigent Dick Troost. Aanvang: 19.30 uur.