Kerkenwerk is afhankelijk van giften

De activiteiten die binnen de Lutherse Gemeente plaatsvinden kosten geld. De predikant ontvangt een traktement, de cantor-organist heeft een dienstverband met de kerk en de kosten van het gebruik en onderhoud van de gebouwen zijn hoog. Voor de bekostiging hiervan zijn we afhankelijk van giften. De kerkenraad doet daarom een beroep op u om daaraan bij te dragen. Dat kan op verschillende manieren. 

 

Giften

Het is mogelijk een gift te storten op één van de rekeningen van de gemeente. Naast eenmalige bijdragen zijn er gelukkig veel gemeenteleden die maandelijks een vast bedrag overmaken. Ook anderen dan gemeenteleden ondersteunen ons regelmatig.

Ter informatie: Jaarlijks is ongeveer € 85.000,- aan giften nodig. Gemiddeld wordt er per persoon € 650,- per jaar bijgedragen.

 

Collecten

In de diensten worden twee (soms drie) collecten gehouden. De doelen van de collecten staan in de orde van dienst opgenomen. De eerste collecte dient een diaconaal doel, de tweede collecte is bestemd voor het algemene kerkenwerk. U kunt zowel met contant geld als met collectebonnen aan de collecte bijdragen. Collectebonnen kunt u (per 10 stuks) elke zondagochtend tot een kwartier voor aanvang van de dienst en na de dienst verkrijgen in de consistoriekamer. De waarde van de bonnen kunt u thuis aan de kerk overmaken door een overschrijving vanaf uw bankrekening. 

 

Kerkbalans

In de maand januari wordt de actie kerkbalans gehouden. De gemeenteleden ontvangen dan een schrijven waarin aangegeven wordt wat er dat jaar volgens de begroting aan baten nodig is. De gemeenteleden wordt gevraagd een financiële toezegging voor het betreffende kalenderjaar te doen, zodat de kerkrentmeesters weten waar ze op mogen rekenen. 

 

Periodieke giften

Indien u voor een periode van minimaal vijf jaar een gift wilt geven aan de Lutherse Kerk, is het ook mogelijk een periodieke gift te doen via een overeenkomst tussen u en de Lutherse Kerk. Een vastgelegde periodieke gift is belastingtechnisch voordeliger dan een gewone gift. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters. 

 

 

Legaten

Het is ook mogelijk om grotere giften zoals een legaat aan de kerk te schenken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters .

  

Rekeningnummers:

NL 49 INGB 000 091 520 6 

NL 09 ABNA 060 914 225 9 

Beide ten name van Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede.