De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De leden van de kerkenraad worden met instemming van de gemeente voor vier jaar in het ambt bevestigd.  Als u iemand van de kerkenraad wilt bereiken, kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen:

 

Voorzitter: Gerda Budding, 0318-633552

Scriba: Daan van Doorne, 06-25005918

Predikant: Lieke van Zanden, 0317-843395

 

Beleidsmatige en financiële zaken

Elke kerkelijke gemeente heeft met beleidsmatige en financiële aangelegenheden van doen. Meer specifieke informatie over financiën staat onder het kopje 'Giften'. Meer specifieke informatie over beleidszaken staat onder de kopjes 'ANBI gemeente' en 'ANBI diaconie'.