Lockdown Lockdown
Hiermee geven wij gevolg aan het dringende advies van minister Grapperhaus, na overleg met het interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO), om op dit moment bij voorkeur de diensten alleen met digitale middelen te realiseren. 
Het spijt ons des te meer, omdat we met Kerstperiode een belangrijk moment in het kerkelijk jaar hebben waarin hoop, verwachting en gemeenschap meer dan “gewoonlijk" in onze gedachten zijn. En hoewel het advies wel ruimte geeft voor eventule fysieke bijeenkomsten voor kleine groepen, willen we zowel onze “dienstmedewerkers” als u, onze bezoekers, niet in een lockdown-situatie met een groot besmettingsrisico brengen. Daarom hebben we gemeend het advies zo strikt mogelijk te interpreteren, net zoals overigens veel collega-kerken dat doen. 
terug