Welkom bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede.

Onze gemeente is een open en betrokken streekgemeente die bestaat uit mensen met verschillende kerkelijke achtergronden. Wij laten elkaar vrij in geloof en leven. Wat ons bindt is liefde voor de taal van de bijbel en voor de rijke liturgische traditie van de kerk. Deze taal en traditie proberen wij te verstaan en te beantwoorden in de cultuur en de maatschappij waarin wij leven. Muziek speelt in de erediensten een grote rol. In de Lutherse gemeente wordt veel en graag gemusiceerd en gezongen.

Elke zondagmorgen komt de gemeente om 10.30 uur bij elkaar voor de eredienst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het achter het kerkgebouw gelegen gemeentecentrum.

Er is een ringleiding aanwezig voor doven en slechthorenden in onze kerk. Ook is de kerk rolstoeltoegankelijk (www.ongehinderd.nl).