Luthers Ede

ELG-Ede is een open en gastvrije gemeente voor Ede en de regio. De eigenheid van ieder mens wordt gerespecteerd en we zien om naar elkaar. Onze gemeente kent een actieve cantorij en een bloeiende kinderkerk. 
Centraal in ons beleidsplan staat dat we de lofzang gaande willen houden.

Erediensten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede kent een rijke liturgische traditie, met een grote aandacht voor kerkmuziek. In de eredienst staat de verkondiging van het Evangelie door Woord en Sacrament centraal. U bent van harte welkom. De erediensten zijn ook via onze onze livestream te volgen.

Zing het jaar rond

Houd je van zingen en ben je tussen 4 en 18 jaar? Dan is het project ‘Zing het jaar rond’ iets voor jou. Op zondag 26 maart en 2 april zijn er van 12.00 – 13.00 oefenmomenten. Het project beoogt kinderen en jongeren te betrekken bij belangrijke momenten in het kerkelijk jaar in de eredienst. Klik hier voor meer informatie.

Palmpasen

Kinderen die van knutselen houden, zijn welkom bij het traditionele versieren van de palmpaasstokken. Dit is op zaterdag 1 april om 15.00. Op Palmzondag 2 april maken de kinderen met de stokken een ronde door de kerk. Opgave bij Annelies Smit: smit.stein.callenfels@upcmail.nl). Neem zelf een palmpasenstok mee!

 

Stille Week

In de Stille week zijn er dagelijks vespers in de kerk (19.30 uur). Op Goede Vrijdag  wordt in de dienst door de cantorij de Lucas Passie van componist Dick Troost uitgevoerd. Op Stille Zaterdag is er een paaswake om 20.30 uur. De viering op Witte Donderdag is in de Taborkerk. Van harte welkom.