Luthers Ede

ELG-Ede is een open en gastvrije gemeente voor Ede en de regio. De eigenheid van ieder mens wordt gerespecteerd en we zien om naar elkaar. Onze gemeente kent een actieve cantorij en een bloeiende kinderkerk. 
Centraal in ons beleidsplan staat dat we de lofzang gaande willen houden.

Erediensten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede kent een rijke liturgische traditie, met een grote aandacht voor kerkmuziek. In de eredienst staat de verkondiging van het Evangelie door Woord en Sacrament centraal. U bent van harte welkom. De erediensten zijn ook via onze onze livestream te volgen.

Avond over confirmatie

Op donderdagavond 28 september om 20.00 uur verzorgt ons gemeentelid ds. Klaas Touwen, een interessante voordracht onder de titel ‘Confirmatie en belijdenis doen’. Dat doet hij op verzoek van onze gemeente, in het kader van het Ede-brede programma Bespreek het Samen.
Plaats: Luthers gemeentecentrum
Opgeven: via Bespreek het Samen

Zing het jaar rond

Houd je van zingen en ben je tussen 4 en 18 jaar? Dan is het project ‘Zing het jaar rond’ iets voor jou.   Het project beoogt kinderen en jongeren te betrekken bij belangrijke momenten in het kerkelijk jaar in de eredienst. Klik hier voor meer informatie.