ContactEvangelisch-Lutherse Gemeente Ede

Scriba: Gerda van de Haar, scriba@elg-ede.nl 
Predikant: vacant
Cantor-organist: Erik van der Heijden, cantororganist@elg-ede.nl
Pastoraal ouderling: Gerda Budding, pastoraat@elg-ede.nl 
Ledenadministratie: Dhr. Henny Zoetekouw, ledenadmin.elg.ede@kpnmail.nl 
Verhuur kerk: Cees Kwint, 0318-639286, 06-36104317
Verhuur gemeentecentrum: Kees Bleijenberg, 06-28161767, kbleijenberg@gmail.com
Inschrijven wekelijkse nieuwsbrief: nieuws@elg-ede.nl
Website: webmaster@elg-ede.nl

Kerkgebouw
Beukenlaan 12
6711 NH Ede

Gemeentecentrum
Maanderweg 27 
6711 NC Ede
terug