Ordinatie Marianne Brussel

In een feestelijke viering afgelopen zondagmiddag 17 maart werd ons gemeentelid Marianne Brussel geordineerd als predikant van de lutherse kerk. Marianne Brussel is geestelijk verzorger bij de DrieGasthuizenGroep in Arnhem, gaat vaak bij ons voor en zal ook een pastorale taak op zich nemen in onze gemeente. De ordinatie vond plaats door dr. Andreas Wöhle, president van de lutherse synode, en ds. Ada Rebel, classispredikant van Gelderland Zuid en Oost (de classis waar Mariannes werkgebied bij hoort).
Lees meer 

Predikant - vacant

Tot september 2023 was Lieke van Zanden predikant in onze gemeente. Ze groeide op met de liederen van Willem Barnard, Tom Naastepad en Jan Wit. De bijbelse theologie die in hun werk besloten ligt, herkende zij later als student aan de Universiteit van Amsterdam. K.H. Miskotte bracht haar bij de vraag op welke manier bijbel en cultuur met elkaar te maken hebben. 
Op dit moment is de gemeente vacant.

Cantor-organist

Van kinds af aan speelt muziek een grote rol in het leven van Erik van der Heijden (Amerongen, 1971). Na piano- en orgelles te hebben gevolgd aan de muziekschool volgde hij privélessen bij diverse orgeldocenten. Van grote invloed, vooral voor de kerkelijke praktijk, waren de improvisatielessen die hij bij Bert Matter in Zutphen volgde. Na het behalen van het PABO-diploma (in Ede) studeerde hij muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer 

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De leden van de kerkenraad worden met instemming van de gemeente voor vier jaar in het ambt bevestigd.  Als u iemand van de kerkenraad wilt bereiken, kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@elg-ede.nl

Pastoraat

Pastoraat betekent herderlijke zorg, omzien naar elkaar, in vreugde en verdriet. Een luisterend oor bieden, de eenzaamheid verkleinen, betrokkenheid tonen bij ziekte en overlijden, een verbindende schakel zijn tussen gemeenteleden: dat is waar het in het pastoraat om gaat.
 

Lees meer 

Diaconaat

De diaconie is betrokken bij projecten in zowel buitenland als binnenland. Om in de buurt zowel praktische, materiële als financiële hulp te kunnen bieden, werken we samen met andere kerken en verschillende diaconale organisaties in de omgeving van Ede. U kunt uw hulpvraag ook direct aan ons stellen via diaconie@elg-ede.nl.
 
Lees meer 

Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan van de gemeente is klaar. Klik hier voor een samenvatting van het beleidsplan en mocht u het hele beleidsplan willen inzien, dan sturen we die u graag toe. Mail naar: nieuws@elg-ede.nl.