Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De leden van de kerkenraad worden met instemming van de gemeente voor vier jaar in het ambt bevestigd.  Als u iemand van de kerkenraad wilt bereiken, kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@elg-ede.nl

terug