ContactEvangelisch-Lutherse Gemeente Ede

Scriba: Gerda van de Haar (per eind 2023): scriba@elg-ede.nl (beheer mailadres: Daan van Doorne)
Predikant: vacant
Pastoraal ouderling: Gerda Budding, pastoraat@elg-ede.nl 
Ledenadministratie: Dhr. Henny Zoetekouw, ledenadmin.elg.ede@kpnmail.nl 
Verhuur kerk: Cees Kwint, 0318-639286, 06-36104317
Verhuur gemeentecentrum: Kees Bleijenberg, 06-28161767, kbleijenberg@gmail.com
Inschrijven wekelijkse nieuwsbrief: nieuws@elg-ede.nlKerkgebouw
Beukenlaan 12
6711 NH Ede

Gemeentecentrum
Maanderweg 27 
6711 NC Ede
terug