Zustergemeente Szekszárd

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede onderhoudt sinds 1966 contact met de Hongaarse Lutherse gemeente in Szekszárd. De relatie met Szekszárd is ontstaan op initiatief van de in Ede wonende Hongaar dr. Laszló Benedek Jaszmann, gynaecoloog in het toenmalige Streekziekenhuis in Bennekom.

Op verzoek van dr. Laszló Jaszmann heeft ds. Aad Burghoorn vanuit Ede de eerste contacten gelegd met de Hongaarse predikant ds. István Németh van de Lutherse gemeente in Szekszárd. In eerste instantie lag het accent op materiële hulpverlening.

Inmiddels is de band met onze Hongaarse vrienden uitgegroeid tot een warm en waardevol contact. Sinds 1989 bestaat in onze gemeente de Werkgroep Hongarije die werkt aan het onderhouden van deze contacten. Regelmatig vinden er over en weer uitwisselingen plaats tussen predikanten, kerkenraadsleden, cantorijleden, jeugdgroepen en andere gemeenteleden. Het doel van de Werkgroep Hongarije is dan ook deze contacten levend te houden en zo elkaar te kunnen blijven steunen en inspireren met respect voor ieders eigen identiteit.

terug