Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De leden van de kerkenraad worden met instemming van de gemeente voor vier jaar in het ambt bevestigd.  Als u iemand van de kerkenraad wilt bereiken, kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen:

  • Scriba: Daan van Doorne, 06-25005918 (scriba@elg-ede.nl)
  • Predikant: Lieke van Zanden, 0317-843395
terug