Lutherroos

De Lutherroos of Lutherzegel is een wereldwijd herkenbaar symbool voor het lutheranisme. Het was oorspronkelijk een persoonlijk zegel ontworpen door Maarten Luther als een uitdrukking van zijn theologie en geloof waarmee hij zijn autorisatie gaf aan zijn correspondentie. 

 

Voor een stempel met een wapen dat Luther eens kreeg, bedankte hij in een brief waarin hij dit wapen beschrijft als een beeld van zijn theologie:

 

WABR 5, Nr. 1628. Luther aan Lazarus Spengler in Nürnberg. Kasteel Koburg, 8 juli 1530. 

 

Genade en vrede in Christus! Eerbare, welgevallige, lieve heer en vriend! Omdat u verlangt te weten, of mijn zegel juist getroffen is, wil ik u mijn eerste gedachten in vriendschap aanreiken, die ik in mijn zegel zou willen opnemen als een merkteken van mijn theologie. 

Het moet allereerst een kruis zijn, zwart in het hart, dat zijn natuurlijke kleur moet hebben, opdat ik mijzelf er aan herinner dat het geloof in de gekruisigde ons zalig maakt. Want wanneer men van harte gelooft, wordt men gerechtvaardigd (Rom. 10,10). 

Al is het nu wel een zwart kruis, dat sterft en ook pijn doet, toch laat het het hart in zijn kleur, bederft de  natuur niet: het doodt niet, maar houdt in leven. “De rechtvaardige zal uit geloof leven”(Rom. 1,17), maar het geloof  in (of van) de gekruisigde.

Zo'n hart moet echter midden in een witte roos staan, om aan te geven, dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft. Kortom, het zet ons in een witte, vrolijke roos, maar niet zoals de wereld vrede en vreugde geeft. Daarom moet de roos wit zijn en niet rood, want wit is de kleur van de geesten en van alle engelen.

Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld, hetgeen zegt dat zulke vreugde in geest en geloof een begin is van de hemelse vreugde; er al in begrepen is en door hoop vastgepakt, maar nog niet openlijk. 

En om zo'n veld een gouden ring, die zegt dat die zaligheid in de hemel eeuwig wordt bewaard en geen einde heeft. Zulke zaligheid is ook kostbaar, meer dan alle vreugde en goederen, waarvan het goud het hoogste, kostbaarste metaal is. 

Christus onze lieve Heer zij met uw geest tot in dat leven. Amen . Uit de woestijn Grubok (= Koburg)

terug