Kerkmuziek

Kerkmuziek speelt een prominente rol in de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Luthers liturgische hervorming en zijn door de theologie ingegeven muziekbeschouwing gaven en geven aan de kerkmuziek in de eredienst een vaste plaats en liturgische functie. 

Kerkmuziek betekende voor Luther een verkondigende, levende stem van het evangelie.

Lees meer 

Wereldkerk

De Evangelisch Lutherse Gemeenten in Nederland maken samen met andere Evangelisch-Lutherse gemeenten wereldwijd deel uit van een wereldkerk. 

In Nederland vormen de Evangelisch-Lutherse Gemeenten sinds 2004 samen met de Nederlandse Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Protestantse Kerk is lid van de Lutherse Wereld Federatie (LWF) die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.

Lees meer 

Theologie

Kern van Luthers theologie is dat niet alleen het geloof, maar ook de werken die daaruit voortkomen, allereerst een gave van God zijn, geen werk van mensen. Veel van wat bij Luther ter sprake komt, zoals zijn strijd tegen de aflaten (in de 95 stellingen) de ‘rechtvaardiging door het geloof’ en het ‘priesterschap van alle gelovigen’, hangt met deze grondgedachte samen. 

Hiermee zat Luther als augustijner monnik op de lijn van Augustinus. Maar ook voor theologen na hem, zoals Karl Barth en, in Nederland, K.H. Miskotte, was dit de kern van de (bijbelse) theologie. 

Lees meer 

Lutherroos

De Lutherroos of Lutherzegel is een wereldwijd herkenbaar symbool voor het lutheranisme. Het was oorspronkelijk een persoonlijk zegel ontworpen door Maarten Luther als een uitdrukking van zijn theologie en geloof waarmee hij zijn autorisatie gaf aan zijn correspondentie. 

Lees meer 

Zwaan

In Nederland is een Rooms-Katholieke kerk te herkennen aan een kruis op de toren. Een Protestantse kerk heeft een haan. Op de toren van een Evangelisch-Lutherse kerk vind je een zwaan. In Ede zelfs niet alleen op de toren, ook boven de deuren van de ingang van de kerk is een afbeelding van een zwaan te vinden. 

Lees meer