Organist

Organist

Vanaf 1967 tot heden is hij organist en cantor van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Ede, met een onderbreking in de jaren 1985 t/m 1989, toen hij werkte als cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Den Haag.

Van 1976 tot 2013 was hij onder meer docent orgel, muziektheorie en solfège, en koorscholing aan Cultura Kunsteducatie in Ede. Troost maakte als solist en begeleider radio-, televisie- en cd-opnamen en concerteerde in binnen- en buitenland.

Hij componeerde een grote verscheidenheid aan vocale en instrumentale muziek, waaronder vier Nederlandstalige Passies. In 2007 vierde hij zijn veertigjarig jubileum als organist en cantor, ter gelegenheid waarvan hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na eerdere publicaties van zijn hand verscheen in 2010 bij Boekencentrum 67 Voorspelen bij Psalmen voor orgel – Het kerkelijk jaar rond. Het boek biedt een jaarcyclus voorspelen bij de Geneefse introïtuspsalmen naar het Evangelisch-Luthers Dienstboek.

terug