Cantor-organist

In dezelfde periode volgde hij in Doesburg de driejarige opleiding Kerkmuziek van de toenmalige Samen-op-Wegkerken en sloot deze af met behalen van de diploma’s voor orgel en cantoraat (bevoegheidsverklaring III). Tot op de dag van vandaag houdt hij zich bezig met liturgie en kerkmuziek.

Als cantor-organist was hij aanvankelijk actief in Leersum. Later was hij als zodanig vele jaren verbonden aan de Taborkerk in Ede. Op zijn initiatief werd de klank van het Van Vulpen-orgel in die kerk aanzienlijk verbeterd en werd een kistorgel, in particulier bezit, aangeschaft en gerenoveerd. Hij was in 2020-2021 als kerkmusicus verbonden aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem.

Om zich te bekwamen in interpretatie van ‘oude muziek nam hij actief deel aan cursussen in Zwitserland en Spanje en volgde hij klavecimbellessen bij Léon Berben in Köln. In belangrijke mate draagt samenspel met andere musici bij aan zijn ontwikkeling en musiceerplezier. Met de harpiste Annemieke IJzerman vormt hij ruim twintig jaar een muzikaal duo. Met Dick Troost, die in 2021 afscheid nam als cantor-organist van de Ev.-Lutherse Gemeente Ede, speelt hij muziek voor twee orgels maar ook vierhandige muziek op één orgel.

Sinds enkele jaren verdiept hij zich intensief in de orgelgeschiedenis van Ede met als zwaartepunt de periode 1920-1970. De aanleiding vormde het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw van de Ev.-Lutherse Gemeente Ede in 2017 en de vijftigste verjaardag van het huidige orgel in deze kerk in 2020.

Naast zijn muzikale activiteiten in de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Ede werkt hij op de Christelijke Hogeschool Ede als functioneel beheerder.

terug