Pastoraat

Pastoraat betekent herderlijke zorg, omzien naar elkaar, in vreugde en verdriet. Een luisterend oor bieden, de eenzaamheid verkleinen, betrokkenheid tonen bij ziekte en overlijden, een verbindende schakel zijn tussen gemeenteleden: dat is waar het in het pastoraat om gaat. Een aantal contactpersonen hebben elk een (postcode-)gebied onder zijn of haar hoede. De contactpersoon bezoekt de gemeenteleden in dit gebied, afhankelijk van de behoefte en de beschikbare tijd. De ouderling pastoraat coördineert dit bezoekwerk aan gemeenteleden. Zij werkt in nauw overleg met de predikant. De ouderling pastoraat reageert op binnenkomende verzoeken en is zelf ook actief in het aangaan en onderhouden van contacten. Samen met de contactpersonen komt de ouderling pastoraat enkele keren per jaar bij elkaar om elkaar toe te rusten en afspraken te maken. Wanneer u bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de ouderling pastoraat. Ouderling pastoraat: Gerda Budding, pastoraat@elg-ede.nl
 
terug