Theologie

Kern van Luthers theologie is dat niet alleen het geloof, maar ook de werken die daaruit voortkomen, allereerst een gave van God zijn, geen werk van mensen. Veel van wat bij Luther ter sprake komt, zoals zijn strijd tegen de aflaten (in de 95 stellingen) de ‘rechtvaardiging door het geloof’ en het ‘priesterschap van alle gelovigen’, hangt met deze grondgedachte samen. 

Hiermee zat Luther als augustijner monnik op de lijn van Augustinus. Maar ook voor theologen na hem, zoals Karl Barth en, in Nederland, K.H. Miskotte, was dit de kern van de (bijbelse) theologie. 

Praktische betekenis van dit gedachtegoed is dat wij mensen bevrijd zijn van de druk dat wij zelf, door ons geloof, ons eigen heil moeten verwerven en deze wereld tot een goed einde moeten brengen.  Dat maakt ons vrij om andere wegen te gaan dan die de cultuur en de wereld ons opleggen en voorschrijven.        


Enkele suggesties om verder te lezen. Over Luther, zijn werk, en ‘het Lutherse’:

S. Hiebsch, M.L. van Wijngaarden. Martin Luther, zijn leven, zijn werk, Kok 2009

Dr. W.J. Kooiman. Luther en de bijbel, Ten Have/Baarn 1977

Eddy Hallewas en Hans Mudde (red.). Luthers gezien, een oude traditie in een nieuwe kerk, Kok 2009 

K.G. van Manen (red.). Lutheranen in de lage Landen, Boekencentrum 2011

Han. H. Vos (red.). Typisch Luthers, Boekencentrum/Slub 1996

 

Van Luther zelf, in vertaling:

Herman J. Selderhuis (red.). Luther verzameld, Kok, september 2016. Een prachtige verzameling teksten van Maarten Luther, in vertaling.

 

Meer is te vinden bij de Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel : http://www.slub.nl

terug