Wereldkerk

De Evangelisch Lutherse Gemeenten in Nederland maken samen met andere Evangelisch-Lutherse gemeenten wereldwijd deel uit van een wereldkerk. 

In Nederland vormen de Evangelisch-Lutherse Gemeenten sinds 2004 samen met de Nederlandse Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Protestantse Kerk is lid van de Lutherse Wereld Federatie (LWF) die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.

De Evangelisch-Lutherse synode is een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk. Zij onderhoudt o.a. de relatie met de Lutherse Wereld Federatie. 

 

Lees meer:

Over de Lutherse Wereld Federatie (Engels): https://www.lutheranworld.org/

Over de Lutherse Wereld Federatie (Duits): https://de.lutheranworld.org/

Over de Evangelisch-Lutherse Synode: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode/lutherse-synode

Over de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond: http://www.nlvb.net/

Luthersinfo geeft informatie over alle Lutherse activiteiten in Nederland: http://www.luthersinfo.nl/

terug